FMA GROUP CO.,LTD.
FMA GROUP CO.,LTD.
0
Welcome Summer

Toshiba

Digital Multifunction Copier

เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นสี

Rowe

Rowe

เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นหน้ากว้าง (A0)

Blue

Digital Duplicator

เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล

Aurora

Shredder-Laminator-Binder Calculator-Laser Pointer

เครื่องทำลายเอกสาร

BLUE
BPS 550

เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล

คุณสมบัติเครื่อง

 • ความละเอียดในการสร้างภาพและพิมพ์ 300 x 600 dpi.
 • สามารถอ่านต้นฉบับได้ถึงขนาดใหญ่สุด 310 x 432 ม.ม./พื้นที่ในการพิมพ์สำเนาขนาดใหญ่สุด A3
 • รองรับความหนาของกระดาษสำเนาตั้งแต่ 40–130 แกรม
 • สามารถปรับระดับความเร็วในการพิมพ์ 55–130 แผ่นต่อนาที (55/70/85/105/130)
 • ถาดป้อนสำเนาวางได้ 1,000 แผ่น/ถาดรองรับสำเนาทางออกจุได้ 1,500 แผ่น
 • ระบบซูมย่อ-ขยายตั้งแต่ 50%-200% และสามารถปรับเพิ่ม - ลดได้ครั้งละ 1%
 • ฟังก์ชั่นระบบย่อ-ขยาย 8 ระดับ: 71%, 81%, 87%, 94%, 100%, 115%, 122% และ 141%

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ใส่ตะกร้า : ใส่ตะกร้า

BLUE
BPS 550

เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล

คุณสมบัติเครื่อง

 • เป็นเครื่องพิมพ์สำเนาเอกสารระบบดิจิตอลแบบอัตโนมัติพร้อมตู้รองเครื่อง
 • ความละเอียดในการสร้างภาพและพิมพ์ 300 x 600 dpi.
 • หน้าจอแบบ LCD แสดงคำสั่งด้วยตัวหนังสือขนาดใหญ่ ง่ายต่อการอ่าน และแจ้งเตือนเครื่องขัดข้องเช่น หมึกหมด กระดาษหมด มาสเตอร์เต็ม
 • ตั้งจำนวนงานพิมพ์ต่อเนื่องตั้งแต่ 1 - 9,999
 • สามารถอ่านต้นฉบับได้ถึงขนาดใหญ่สุด 310 x 432 ม.ม. / พื้นที่ในการพิมพ์สำเนาขนาดใหญ่สุด A3
 • รองรับความหนาของกระดาษสำเนาตั้งแต่ 40 – 130 แกรม
 • สามารถปรับระดับความเร็วในการพิมพ์ 55 – 130 แผ่นต่อนาที (55/70/85/105/130)
 • ถาดป้อนสำเนาวางได้ 1,000 แผ่น  /  ถาดรองรับสำเนาทางออกจุได้ 1,500 แผ่น
 • ระบบซูมย่อ-ขยายตั้งแต่ 50% - 200% และสามารถปรับเพิ่ม - ลดได้ครั้งละ 1%
 • ฟังก์ชั่นระบบย่อ-ขยาย 8 ระดับ: 71%, 81%, 87%, 94%, 100%, 115%, 122% และ 141%
 • ระบบขจัดภาพขึ้นพื้นแรงเงาอัตโนมัติทำให้ภาพสำเนาที่ได้แลดูสะอาด ง่ายต่อการอ่าน (Auto Shade Elimination)
 • ระบบปรับความเข้ม-จาง 5 ระดับคือ Lighter, Light, Middle, Dark และ Darker
 • ฟังก์ชั่นถ่ายรวมหน้าต้นฉบับ 2 แผ่นลงบนสำเนา 1 แผ่น (2 in 1)
 • ระบบปิดพักเครื่องชั่วคราวเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน (Energy saving)
 • รองรับต้นฉบับที่เป็นตัวหนังสือ ลายเส้น รูปภาพ ลายดินสอ ตรายางประทับทั้งเป็นแผ่น และรูปเล่ม
 • มีระบบปรับเลื่อนขอบซ้าย-ขวา / บน-ล่าง
 • รองรับความยาวของม้วนมาสเตอร์ได้ถึง 90 เมตรต่อม้วน (หรือ 215 มาสเตอร์/ม้วน)
 • ระบบช่วยลดปัญหาการป้อนกระดาษซ้อนติดกันด้วยชุดลูกยางคู่ (Double Roller Feeder)
 • มีปุ่มรีดกระดาษออกอัตโนมัติ กรณีกระดาษติดในเครื่อง
 • ฟังก์ชั่นพิมพ์งานตามลักษณะต้นฉบับเช่น Text, Text & Picture, Picture & Text, Picture, Screen, Pencil, Newspaper
 • มีระบบพัดลมเป่าทางออกสำเนาช่วยให้หมึกแห้งเร็วขึ้น
 • มีฟังก์ชั่นพริ้นท์งานที่เป็นความลับ (Programed Printing Confidentiality Mode)
 • รองรับการต่อเชื่อมงานพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์ด้วย USB Port
 • ความสิ้นเปลืองการใช้พลังงานไฟฟ้า 120 วัตต์ กระแสไฟฟ้า 220V. 50/60 Hz
ราคาวัสดุสิ้นเปลือง (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
1. หมึกราคากล่องละ 00 บาท ใช้ได้ประมาณ 5,000 – 8,000 สำเนา เฉลี่ย 0.08 บาทต่อสำเนา (A4)
2. มาสเตอร์ต้นฉบับราคาม้วนละ 4,500.00 บาท (ยาว 90 เมตร) ใช้ได้ 215 มาสเตอร์
ราคาเฉลี่ย 20.93 บาทต่อมาสเตอร์ หรือ 0.004 – 0.003 บาทต่อหน้าการใช้งาน (A4)