FMA GROUP CO.,LTD.
FMA GROUP CO.,LTD.
0
Welcome Summer

Toshiba

Digital Multifunction Copier

เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นสี

Rowe

Rowe

เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นหน้ากว้าง (A0)

Blue

Digital Duplicator

เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล

Aurora

Shredder-Laminator-Binder Calculator-Laser Pointer

เครื่องทำลายเอกสาร

BLUE
BPS 301

 1. มีความเร็วในการพิมพ์ 45-130 แผ่น/นาที
 2. พื้นที่การพิมพ์สำเนาใหญ่สุด ขนาด 291x412 ม.ม. (A3)
 3. อ่านต้นฉบับได้ใหญ่สุดถึงขนาด A3
 4. มีความละเอียด 400x400 จุด/ตารางนิ้ว
 5. ป้อนกระดาษได้ถึง 1200 แผ่น และรองรับสำเนาได้ 1500 แผ่น
 6. รองรับกระดาษหนาตั้งแต่ 40-210 แกรม
 7. ย่อสำเนาได้ 4 ระดับ 70%,81%,87%,94% และขยายได้ 3 ดับ 115%,122%,141%
 8. ย่อ-ขยายได้ตั้งแต่ 50-200% และ Zoom ได้ครั้งละ 1%

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ใส่ตะกร้า : ใส่ตะกร้า

BLUE
BPS 301

 1. เป็นเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลพร้อมสแกนเนอร์ ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์
 2. มีความละเอียดในการสร้างภาพ 400x400 จุด/ตารางนิ้ว
 3. พื้นที่การพิมพ์สำเนาใหญ่สุด ขนาด 291x412 ม.ม. (A3)
 4. สามารถอ่านต้นฉบับได้ใหญ่สุดถึงขนาด A3
 5. รองรับกระดาษในการพิมพ์ตั้งแต่ขนาด A6 จนถึงขนาด A3
 6. มีโปรแกรมสำหรับเลือกใช้ต้นฉบับ ลายเส้น, รูปภาพ และลายเส้นพร้อมรูปภาพ
 7. สามารถป้อนกระดาษได้ถึง 1200 แผ่น และรองรับสำเนาที่ออกได้ 1500 แผ่น
 8. มีความเร็วในการพิมพ์ 45-130 แผ่น/นาที
 9. สามารถตั้งจำนวนการพิมพ์สำเนาได้ตั้งแต่ 1 ถึง 9,999 สำเนา
 10. ปรับความเข้มจางของสำเนามากถึง 5 ระดับ
 11. สามารถปรับตำแหน่งข้อความได้ทั้งซ้าย-ขวา,สูง-ต่ำ
 12. สามารถต่อเซื่อมกับคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงโดยไม่ต้องติคตั้งอุปกรณ์เพิ่ม
 13. สามารถลบเงาขอบดำของต้นฉบับได้ เพื่อความสะอาดและชัดเจนของสำเนา
 14. สามารถใช้ต้นฉบับที่เป็นแผ่นเอกสารและเป็นไฟล์งานหรือเป็นเล่มหนังสือโดยสั่งทำ Master จากหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยตรง
 15. มีจอ LED แสดงเป็นตัวอักษรและสัญญาณเสียง แจ้งเตือนเมือเครื่องเกิดขัดข้อง
 16. มีโปรแกรม Memory Mode บันทึกการทำงานครั้งล่าสุด
 17. สามารถรองรับกระดาษหนาตั้งแต่ 40-210 แกรม
 18. มีระบบ LCD Contrast Adjust ปรับความสว่างของจอเพื่อความชัดเจนของตัวอักษรและง่ายในการใช้งาน
 19. มีระบบ PHOTO MODE เพื่อเลือกระดับคุณภาพของรูปภาพในการพิมพ์
 20. มีความเร็วในการทำมาสเตอร์ 48 วินาที (A4) กรณีกดปุ่ม Master Making
 21. สามารถย่อสำเนาได้ 4 ระดับ 70%,81%,87%,94% และขยายได้ 3 ดับ 115%,122%,141%
 22. สามารถย่อ-ขยายได้ตั้งแต่ 50-200% และ Zoom ได้ครั้งละ 1%
 23. รับประกันสินค้า 1 ปี (ยกเว้น หมึก,มาสเตอร์,ลูกยางดึงกระดาษ)