FMA GROUP CO.,LTD.
FMA GROUP CO.,LTD.
0

Toshiba

Digital Multifunction Copier

เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นสี

Rowe

Rowe

เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นหน้ากว้าง (A0)

Blue

Digital Duplicator

เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล

Aurora

Shredder-Laminator-Binder Calculator-Laser Pointer

เครื่องทำลายเอกสาร

TOSHIBA e-STUDIO
e2518A / e3018A / e3518A / e4518A / e5018A

 • ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 25, 30, 35, 45, 50 แผ่นต่อนาที (A4)
 • ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 2,400 x 600 dpi.
 • รองรับหน่วยความจำ(RAM) สูงสุด 4GB (2,048 MB) พร้อมฮาร์ดดิส 320GB
 • อ่านต้นฉบับครั้งเดียว พิมพ์สำเนาได้หลายแผ่น
 • เวลาในการอุ่นเครื่อง 15 วินาที (จากโหมดประหยัดพลังงาน)

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ใส่ตะกร้า : ใส่ตะกร้า

TOSHIBA e-STUDIO
e2518A / e3018A / e3518A / e4518A / e5018A


คุณสมบัติในการถ่ายเอกสาร

 1. เป็นเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ทำภาพด้วยระบบเลเซอร์
 2. ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 25, 30, 35, 45, 50 แผ่นต่อนาที (A4)
 3. ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 2,400 x 600 dpi.
 4. รองรับหน่วยความจำ(RAM)สูงสุด 4GB พร้อมฮาร์ดดิสค์ 320GB
 5. อ่านต้นฉบับครั้งเดียว พิมพ์สำเนาได้หลายแผ่น (Once scan, Copy many)
 6. ตั้งจำนวนการถ่ายเอกสารต่อเนื่องได้ 1 - 999  พร้อมปุ่มถ่ายแทรกงานเร่งด่วน
 7. สามารถรองรับขนาดของต้นฉบับตั้งแต่ A6 - A3 ได้ทุกสี วัตถุสามมิติ ลายเส้นดินสอ และตราประทับหมึก
 8. มีถาดบรรจุกระดาษด้านหน้า 2 ถาดๆละ 550 แผ่นและช่องป้อนด้านข้างวางกระดาษสำเนาได้อีก100 แผ่น
 9. ระบบย่อ - ขยายตั้งแต่ 25% - 400% และสามารถปรับเพิ่ม- ลดได้ครั้งละ 1%
 10. หน้าจอควบคุมแบบ LCD สีระบบสัมผัสขนาดใหญ่ถึง 10.1 นิ้ว
 11. ระบบปรับความเข้ม-จางอัตโนมัติ และปรับเองตามความต้องการได้ 11 ระดับ
 12. สามารถถ่ายเอกสารกลับหน้า-หลังอัตโนมัติ (Duplex)
 13. สามารถปรับตัวหนังสือของสำเนาที่ได้ให้ดูนุ่มนวลขึ้นหรือปรับให้คมชัดขึ้นกว่าเดิมได้ (Sharpness)
 14. สามารถถ่ายจัดเรียงชุดสำเนาอัตโนมัติ (Electronic Sorting)
 15. สามารถปรับพื้นหลังของสำเนาให้เข้มหรือจางได้ (Background adjustment)
 16. AMS (Automatic Magnification Ratio Selection) เลือกเปอร์เซ็นต์ย่อ-ขยายให้เหมาะสมกับขนาดกระดาษสำเนาตามต้องการโดยอัตโนมัติ
 17. APS (Automatic Paper Selection) ระบบเลือกขนาดสำเนาให้ตรงกับต้นฉบับอัตโนมัติ
 18. มีฟังก์ชั่น e-Filing ช่วยในการจัดเก็บต้นฉบับเอกสาร โดยแปลงข้อมูลของต้นฉบับให้เป็นข้อมูลทาง electronic files แล้วเก็บไว้บนฮาร์ดดิสค์ ทำให้ประหยัดพื้นที่และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสำเนา
 19. มีฟังก์ชั่นสำหรับถ่ายบัตรประชาชนได้
 20. มีระบบ Energy Saver ที่สามารถกำหนดให้เครื่องปิดอัตโนมัติชั่วคราวเมื่อไม่ได้ใช้งานนานๆ และระบบ Super Sleep Mode ที่ช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่าโดยใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 1 วัตต์
 21. Edge Erase สามารถตั้งระยะลบขอบดำสำเนา และสันกลางหนังสือ
 22. Image Shift สามารถตั้งระยะการเลื่อนขอบสำเนาเพื่อเข้าแฟ้มเอกสาร
 23. ระบบ X-Y Zoom สำหรับใช้ย่อ-ขยายตามแนวตั้งหรือแนวนอนได้
 24. ระบบ Magazine sort สามารถถ่ายเอกสารโดยจัดให้เป็นรูปเล่มอย่างหนังสือได้
 25. สามารถถ่ายประทับเลขลำดับหน้าลงบนสำเนาเอกสารได้สามารถถ่ายประทับวันที่และเวลาลงบนสำเนาเอกสารได้
 26. ระบบ Recycling Toner System เป็นระบบหมึกหมุนเวียนโดยใช้หมึกจนหมดขวดไม่มีกากหมึกเหลือทิ้งหลังการใช้งาน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
 27. ระบบ Original Outside Erase เป็นระบบเปิดฝาถ่ายเอกสารทั้งที่เป็นแผ่น หรือวัตถุสามมิติโดยขอบรอบๆไม่ขึ้นพื้นดำช่วยประหยัดผงมึกและค่าใช้จ่าย
 28. ระบบ Omit Blank Page ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยจะเว้นอ่านข้ามหน้าที่ว่างของต้นฉบับไป
 29. มีชุดป้อนต้นฉบับหน้า-หลังอัตโนมัติสามารถป้อนต้นฉบับเอกสารได้ครั้งละ 100 ฉบับ
 30. ความเร็วในการอ่านต้นฉบับ 73 หน้าต่อนาที (A4) สี และขาว/ดำ
 31. ใช้กับระบบไฟฟ้า 220-240 โวลท์ 50-60 เฮริตซ์

หมายเหตุ   รูปที่แสดงเป็นรูปที่ได้ติดตั้งชุดอุปกรณ์เสริมเต็มรูปแบบ เพื่อใช้ในการโฆษณา                                                                                                                                                                            
คุณสมบัติในการพริ้นท์

 1. ความเร็วในการพิมพ์ 25, 30, 35, 45, 50 หน้าต่อนาที (A4)
 2. รองรับภาษาที่ใช้ในการพิมพ์ PCL6e, PostScript 3e, XPS
 3. ภาษาที่ใช้ในระบบเครื่อง TCP/IP, IPX/SPX, NetBIOS, AppleTalk, EtherTalk
 4. รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 7, 8, 8.1, 10, Windows Server 2008/R2, Window 2012/R2 Macintosh(Mac OS x 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11), Unix, Linux
 5. รองรับการพิมพ์เอกสารจาก USB Memory ได้โดยตรง

คุณสมบัติในการสแกน 

 1. ความละเอียดในการสแกนเลือกได้ตั้งแต่ 100/150/200/300/400 และ 600 dpi.
 2. ความเร็วในการสแกน 73 หน้าต่อนาที (A4) สี และขาว/ดำ
 3. รองรับชนิดของงานสแกนเช่น JPEG, TIFF, PDF, XPS หรือ Slim PDF
 4. รองรับสิทธิ์การใช้งานเช่น LDAP, SMTP, Windows Domain
 5. รองรับการสแกนเก็บไว้ใน USB Memory ได้โดยตรง
 6. รองรับการสแกนแบบ TWAIN (to e-filing)
 7. สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Network ทำหน้าที่เป็น
 • Scan to File
 • Scan to e-Filing
 • Scan to Email
 • Scan to USB
 • Scan Preview
คุณสมบัติในการรับ-ส่งแฟกซ์ (ติดตั้งเพิ่มอุปกรณ์เสริม Fax Unit GD1370)
การเชื่อมต่อ T.37 (โหมดแบบง่าย) / T.37 (โหมด SMTP โดยการตั้งค่ารหัสเข้าใช้งาน)
รูปแบบไฟล์ TIFF-S, TIFF-F (ใช้กับโหมด SMTP เท่านั้น)
ความละเอียด Standard (8x3.85 จุด/มม.), Fine (8x7.7 จุด/มม.), U-Fine (16x15.4 จุด/มม. ใช้กับโหมด SMTP)
ขนาดเอกสาร A3, A4, B4, A4-R, B5-B5 R, A5, A5-R, Folio
บันทึกรายชื่อ 3000 หมายเลขปลายทาง (ใช้กับหมายเลขโทรสารเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริมชุด Fax unit)
การส่งออกอากาศ สูงสุด 400 เลขหมายปลายทางต่องาน (รวมหมายเลขโทรสาร)
ขนาดข้อความ(ส่ง) สูงสุด 100MB
กลุ่มข้อความ หน้าต่อหน้า
รูปแบบไฟล์ที่ยอมรับ TIFF-S, TIFF-F, TIFF-J
ระบบการรับไฟล์ SMTP, POP3, Off Ramp ESMTP, SMTP(โดยการตั้งค่ารหัส)
คุณสมบัติพิเศษ On Ramp Gateway, Off Ramp Gateway
การจัดการไฟล์ (Send to File, Send to E-mail, Send to Internet Fax, Send to Box, Multiple agents for mailbox)
คุณสมบัติ  Walk-up Fax  
รูปแบบภาพบน PSTN JBIG, MMR, MR, MH
ความละเอียด Standard (8 x 3.85 จุด/มม.) Fine (8 x 7.7 จุด/มม.) Super Fine (8 x 15.4 จุด จุด/มม.), Ultra Fine (16 x 15.4 จุด/มม.)
ขนาดเอกสาร A3 ถึง A5-R
ระบบรองรับ ซุปเปอร์ G3, G3
ความเร็วของโมเด็ม 33.6 kbps ถึง 2.4 kbps (automatic fallback)
ความเร็วในการส่ง ประมาณ 3 วินาที
โปรโตคอลการสื่อสาร ITU-T T.30
ความจุหน่วยความจำ การส่ง/การรับ: 1GB (HDD)
คุณสมบัติการส่ง การส่งโดยตรง, การส่งจากหน่วยความจำ, การส่งแบบหน่วงเวลา, การส่งแบบคุณภาพ (ที่ความเร็วต่ำ), การผลัดส่งข้อมูล, การกู้คืนข้อมูลที่ส่ง (สูงสุดไม่เกิน 24 ชั่วโมง), ส่งตามลำดับความสำคัญ, การส่งไม่ว่าง,  การส่งแบบกลุ่ม
คุณสมบัติพิเศษ เบอร์โทรสารสายที่สอง(อุปกรณ์เสริม) สามารถระบุถาดรับโทรสารได้