FMA GROUP CO.,LTD.
FMA GROUP CO.,LTD.
0

Toshiba

Digital Multifunction Copier

เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นสี

Rowe

Rowe

เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นหน้ากว้าง (A0)

Blue

Digital Duplicator

เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล

Aurora

Shredder-Laminator-Binder Calculator-Laser Pointer

เครื่องทำลายเอกสาร

TOSHIBA e-STUDIO
e2010AC / e2510AC
 • ความเร็ว 20, 25 แผ่น/นาที (A4, ทั้งสีและขาวดำ)
 • ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 600 x 600 dpi.
 • อุ่นเครื่อง 21 วินาที (from off)
 • หน่วยความจำ(RAM) 2 GB เพิ่มได้สูงสุด 4GB และฮาร์ดดิส 320 GB
 • ย่อ–ขยาย 25%-400% และปรับเพิ่ม–ลดครั้งละ 1%
 • รองรับต้นฉบับและสำเนาตั้งแต่ขนาด A6–A3

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ใส่ตะกร้า : ใส่ตะกร้า

TOSHIBA e-STUDIO
e2000AC / e2500AC


คุณสมบัติถ่ายเอกสาร
(Copy)

 1. ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 20, 25 แผ่น/นาที (A4, ทั้งสีและขาวดำ)
 2. ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 600 x 600 dpi.
 3. ระยะเวลาในการอุ่นเครื่อง 21 วินาที (from off)
 4. หน่วยความจำมาตรฐาน (RAM) 2 GM เพิ่มได้สูงสุด 4GB และฮาร์ดดิสค์ 320 GB
 5. ความเร็วในการประมาณผล 1.33 GHz (Dual Core)
 6. ตั้งจำนวนงานถ่ายเอกสารต่อเนื่อง 1 – 999
 7. ระบบย่อ – ขยาย 25% - 400% และปรับเพิ่ม – ลดครั้งละ 1%
 8. รองรับต้นฉบับและสำเนาตั้งแต่ขนาด A6 – A3
 9. ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาด (250 + 550 แผ่น) พร้อมถาดป้อนด้านข้างวางได้ 100 แผ่น
 10. ระบบถ่ายกลับหน้า-หลังสำเนาอัตโนมัติ (Duplex) รูปที่แสดงใช้เพื่อการโฆษณาโดยได้ติดตั้งชุดอุปกรณ์เสริมแล้ว                  
 11. ระบบป้อนและกลับต้นฉบับอัตโนมัติ (RADF) สามารถป้อนต้นฉบับได้ครั้งละ 100 ฉบับ
 12. รองรับขนาดกระดาษสำเนาตั้งแต่ A5R – A3 หนาตั้งแต่ 60 – 209 แกรม
 13. หน้าจอสีสั่งงานระบบสัมผัสขนาดใหญ่ 10.1 นิ้ว LCD แบบ Tablet Style Touch Swipe
 14. ระบบเลือกกระดาษสำเนาอัตโนมัติ (Auto Paper Selection)
 15. ระบบปรับความเข้มจางอัตโนมัติ (Auto) และปรับเองตามต้องการได้ถึง 11 ระดับ
 16. ระบบตรวจเช็คปริมาณผงหมึกคงเหลือทั้ง 4 สีในเครื่อง (Toner Remain Mode)
 17. ระบบถ่ายจัดเรียงชุดสำเนาอัตโนมัติ (Electronic Sorting) ทั้งแบบซ้อนทับและแบบสลับไขว้ 90 องศา
 18. ระบบถ่ายเอกสารคุณภาพตามชนิดของต้นฉบับเช่น TEXT/PHOTO, TEXT, PHOTO, PRINTED IMAGE, MAP
 19. ระบบถ่ายสำเนาบัตรประชาชน (ID Card)
 20. ระบบถ่ายเอกสารให้ออกมาเป็นรูปเล่มอย่างหนังสือ (MAGAZINE SORT)
 21. ระบบถ่ายประทับลำดับเลขหน้าสำเนา วันที่ และเวลา
 22. ระบบพิสูจน์สำเนา (PROOF COPY) กรณีตั้งถ่ายเอกสารจำนวนมากโดยเครื่องจะถ่ายออกมาให้หนึ่งชุดเพื่อตรวจเช็คก่อนถ่ายงานที่เหลือ ช่วยป้องกันความเสียหายและประหยัดค่าใช้จ่าย
 23. ระบบแสดงสิทธิผู้ใช้งานตั้งได้ 1,000 รหัส (ID CODE) ด้วยเลขรหัส 5 หลักและสามารถกำหนดจำกัดปริมาณการใช้งานทั้งสีและขาว/ดำของแต่ละรหัสได้
 24. ระบบลบขอบเงาดำ (Erase Ease)
 25. ระบบตั้งคำสั่งงานที่ใช้ประจำตั้งได้ถึง 12,060 คำสั่งงาน (TEMPLATE)
 26. ระบบตั้งประหยัดพลังงาน 2 ชั้นเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลานานเพื่อช่วยประหยัดค่าพลังงาน (ENERGY SAVE MODE และระบบ SUPER SLEEP MODE ที่ใช้พลังงานเพียง 0.7 วัตต์)

คุณสมบัติเน็ทเวอร์คพริ้นท์ (Network Print)

 1. ความเร็วในการพิมพ์ 20, 25 แผ่นต่อนาที (ทั้งสีและขาว/ดำ)
 2. ความละเอียดในการพิมพ์ 600 x 600 dpi. 5 bit / 600 x 1200 dpi. (PostScript)
 3. ภาษาที่ใช้ในการพิมพ์ PCL5/PCL6, PostScript, JPEG, PS 3, PDF, XPS
 4. รองรับการต่อเชื่อมในระบบเครือข่ายเน็ทเวอร์ค: 10/100/1000 Base-T
 5. รองรับภาษาในระบบเครือข่ายเน็ทเวอร์ค: TCP/IP (iPv4/iPv6), IPX/SPX, Ether Talk, NetBIOS over TCP/IP
 6. รองรับระบบปฎิบัติการ (OS): Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/Windows Server 2008/2012, Mac OS x 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11, UNIX, Linux             
 7. สามารถพิมพ์งานโดยตรงจาก USB Memory (Flash Drive)
 8. สามารถสั่งพิมพ์รวมหน้าเอกสารเช่น 2 in 1, 4 in 1
 9. รองรับการพิมพ์งานขนาดกระดาษพิเศษ 305 x 1200 ม.ม. (BANNER)
 10. ระบบคำสั่งในการพิมพ์
 • Private Print : การใส่รหัสส่วนตัวเพื่อสั่งพิมพ์งานไปรอที่เครื่องสำหรับงานพิมพ์ที่เป็นส่วนตัวหรือเป็นความลับ
 • Hole Print : การสั่งพิมพ์งานไปรอที่เครื่องแต่ไม่ต้องใส่รหัสใดๆ ป้องกันเอกสารปะปนกับงานอื่น
 • Print to e-Filing : สั่งพิมพ์งานไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้บนฮาร์ดดิสในเครื่อง
 1. สามารถตั้งคำสั่งงานพิมพ์ที่ใช้ประจำได้ของแต่ละผู้ใช้งาน (SAVE PROFILE)

คุณสมบัติเน็ทเวอร์คสแกน (Network Scan)

 1. ความเร็วในการสแกน 73 หน้าต่อนาที (A4, 300 dpi. ทั้งสีและขาว/ดำ)
 2. ความละเอียดในการสแกนสูงสุด 600 x600 dpi. และสามารถกำหนดระดับความละเอียดได้เช่น 100,150,200,300,400 หรือ 600 dpi.
 3. รูปแบบไฟล์สแกน JPEG, PDF, TIFF, XPS
 4. คำสั่งในการสแกน
 • Scan to file
 • Scan to Email
 • Scan to e-Filing
 • Scan to URL
 • Scan to USB Memory (Flash Drive)
 • Scan to Server